Our Services

บริษัทพลัส 24 จำกัด (Pluz24.com) ให้บริการด้านออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรม Application ออกแบบงาน Artwork ดูแลสื่อสังคมคมออนไลน์ หรือออกแบบกิจกรรมทั้ง offline และ online โดยทีมงานที่ชำนาน และมีประสบการณ์

 • All
 • Web Site
 • Social Media
 • Artwork
 • Booth Event
ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์

Web Site ออกแบบเว็บไซต์

บริษัทพลัส 24 จำกัด (Pluz24.com) มีประสบการณ์ในการการออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ให้กับองค์กรต่างๆ ทีมนักออกแบบเว็บไซต์ของเราจะดีไซน์ชิ้นงานเว็บไซต์ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อชูจุดเด่นของสินค้า บริการต่างๆ และประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่ออกแบบนั้น จะต้องตอบโจทย์ และวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อให้ได้ประโยชน์ได้สูงสุด

โปรโมทเว็บไซต์ SEO SEM เว็บไซต์

Promote Web Site

งานปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Search Engine Optimization (SEO) และ วิเคราะห์ผู้เยี่ยมชม (Stat analysis) ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ในรูปแบบของ การปรับปรุงโครงสร้างเว็บ ให้เหมาะกับการใช้งาน รวดเร็วและ ฝากและแลกเปลี่ยนลิ้งตามเว็บต่างๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ สรุปและ วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้เยี่ยมชม รายเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการตลาด

 • งานโฆษณาเว็บไซต์ Off page SEO (After Website Online) เน้นการชักจูง กลุ่มเป้าหมายกระตุ้นการขาย สินค้าบน เว็บไซต์ ในรูปแบบของ เว็บลิ้ง หรือ โฆษณาป้ายชื่อ เพื่อเปิดโอกาสทางการขาย สรุปและ วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้เยี่ยมชม นำเสนอและเลือกเว็บในการทำโฆษณา จะทำได้เมื่อเว็บไซด์ สมบูรณ์แล้ว

 • รับปรึกษาและวางแผนการตลาดบนอินเตอร์เนต ให้คำแนะนำองค์กรธุรกิจในประเทศไทยเพื่อขยายช่องทางในการทำธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านสื่อออนไลน์ที่มีการเติบโตสูงสุดในปัจจุบัน

 • ให้คำปรึกษาและรับทำการตลาดผ่านเครือข่าย search engine ทั้ง SEO และ Adwords การโปรโมทและขยายตลาดโดยผ่าน Google เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์ เว็บไซต์ระบบหลังบ้าน เว็บไซต์ecommerce

Application โปรแกรมพร้อมระบบฐานข้อมูล

 • งานพัฒนาระบบ Content Management System (CMS) สร้างระบบ Back Office อย่างง่าย เพื่อให้พนักงานขาย หรือเจ้าของเว็บไซด์ เปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม / แก้ไข และ ตรวจสอบ ข้อมูล ที่แสดงบนเว็บเพจในส่วนที่กำหนดได้ เช่น

  • ส่วนของข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถให้เพิ่มข้อความ ใส่รูปภาพ และ ลบข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้

  • ส่วนของสินค้าที่ลูกค้าสั่งจองและซื้อขายแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบ สินค้าที่ขายไปแล้ว หรือจอง หรือส่งซ่อม มีบันทึกรายชื่อลูกค้า ข้อมูล และ สต๊อกสินค้า

  • ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ในการใช้ระบบ Back Office

  • การตั้งค่าระบบอีเมล และ สาธิตการใช้ระบบ CMS ให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของเว็บไซต์ ให้กับโครงการ
  .

 • ดูแล Social Media Facebook Line สื่ออนไลน์

  Social Media Management

  ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมเปิดรับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งผู้รับสารสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากกว่า ๕๑ ล้านบัญชี โดยสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก ทำให้การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย

  ดังนั้นเราจึงมีทีมงาน ที่ให้บริการในการบริหารและจัดการ Social Media ต่างๆ ตั้งแต่ผลิตสื่อ ไฟล์ภาพ การโฟส และการบริการตอบคำถามลูกค้า Fanpages อีกด้วย

  Artwork Design

  เรามีบริการพัฒนาชิ้นงาน Artwork ทั้งแบบที่สำหรับงาน Online และ Offline ด้วยการรวมตัวของ บุคคลที่ชำนาญ ด้านออกแบบเว็บไซต์ หรือ งานด้านกราฟฟิกดีไซน์

  ดูแล Social Media Facebook Line สื่ออนไลน์ Artwork

  Picture

  Picture.

  ออกแบบบูธกิจกรรม

  Booth Event

  บริการออกแบบ Booth Event ตั้งแต่การดีไซน์ ออกแบบกิจกรรม ตลอดจนจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแล Booth จนจบงานกิจกรรม โดยให้บริการ แบบครบวงจร

  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Web Design Artwork

  Artwork Design

  เรามีบริการพัฒนาชิ้นงาน ARTWORK ทั้งแบบที่สำหรับงาน ONLINE และ OFFLINE ด้วยการรวมตัวของ บุคคลที่ชำนาญ ด้านออกแบบเว็บไซต์ หรือ งานด้านกราฟฟิกดีไซน์

  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Web Design Artwork

  Artwork Design

  เรามีบริการพัฒนาชิ้นงาน ARTWORK ทั้งแบบที่สำหรับงาน ONLINE และ OFFLINE ด้วยการรวมตัวของ บุคคลที่ชำนาญ ด้านออกแบบเว็บไซต์ หรือ งานด้านกราฟฟิกดีไซน์